Tel. Sekretariat: 61 869-1285 | Fax: 61 869-1572 | e-mail: dermatologia@spsk2.pl

KATEDRA I KLINIKA DERMATOLOGII


Kierownik, prof. zwyczajny :

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski


Prof. nadzwyczajny :

prof. dr hab. n. med. Magdalena Czarnecka-Operacz
prof. dr hab. n. med. Ryszard Żaba
prof. dr hab. n. med. Marian Dmochowski
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska


Adiunkci:

dr hab. n. med. Monika Bowszyc-Dmochowska  
dr hab. n. med. Dorota Jenerowicz
dr hab. n. med. Agnieszka Osmola-Mańkowska
dr hab. n. med. Karolina Olek-Hrab
dr hab. n. med. Małgorzata Mackiewicz-Wysocka


dr n. med. Joanna Szyfter-Harris
dr n. med. Ewa Teresiak-Mikołajczak
dr n. med. Honorata Kubisiak-Rzepczyk
dr n. med. Magdalena Jałowska

 

Sekretariat:

mgr Katarzyna Gerke


Asystenci:

dr n. med. Anna Sadowska-Przytocka

St. technicy:

Małgorzata Dolata
Anna Trzeciak


SK:

dr n. med. Magdalena Łuczkowska
dr n. med. Bogumiła Stępień
dr n. med. Aleksandra Szewczyk
dr n. med. Kinga Adamska

mgr anal. med. Maria Raptis-Bolwach

Rezydenci SK

lek.med. Monika Bodo -Czaja
lek. med. Barbara Olszewska
lek. med. Justyna Kaznowska
lek. med. Aleksandra Kosmala
lek. med. Lucyna Jankowska
lek. med. Sebastian Lisowski
lek. med. Weronika Pietrenko
lek. med. Marta Szymoniak-Lipska
lek. med. Magdalena Korzycka
lek. med. Tomasz Woźniak
lek. med. Anna Słomiak-Wąsik
lek. med. Magdalena Skowrońska
lek. med. Jerzy Olasiński
lek. med. Agnieszka Kopeć
lek. med. Paulina Cieplewicz

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.dermatologia.ump.edu.pl