Tel. Sekretariat: 61 869-1285 | Fax: 61 869-1572 | e-mail: dermatologia@spsk2.pl

Rejestracja:

- do poradni

tel. 61 8 691 573

godz. 8:00 - 13:00

- kwalifikacja i przyjęcia na Oddział Dermatologii

tel. 61 8 691 280, 61 8 691 106

Sekretariat Kierownika Katedry i Kliniki:

Tel. 61 869-1285
Fax. 61 869-1572
e-mail: dermatologia@spsk2.pl


Poradnia Dermatologiczna:

Tel. 61 869-1278Oddział Dermatologii

Gabinety Ordynatorów:

Tel. 61 869-1718 , 61869-1773

Gabinet Lekarski:

Tel. 61 869-1316


Gabinet Pielęgniarki Oddziałowej:

Tel. 61 869-1315


Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.dermatologia.ump.edu.pl